Magyar Nemzeti Galéria English

ATHENAPLUS

2014.09.15. Rekordok az Europeana portálján. Szerző: Katona Júlia

A múzeum rekordjai az Europeana portálján itt érhetők el:
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=DATA_PROVIDER%3A%22Museum+of+Fine+Arts+-+Hungarian+National+Gallery%2C+Budapest%22&qf=PROVIDER%3A%22AthenaPlus%22

2014.07.15. Részvételünk az AthenaPlus-projektben. Szerző: Katona Júlia

A múzeum 2013-ban csatlakozott az AthenaPluseurópai digitalizálási projekthez,amely 2013
márciusában kezdődött és 2015augusztusáig tart. A SzépművészetiMúzeum –Magyar nemzeti Galériatartalomszolgáltatóként ésszakmai közreműködőként veszrészt a projektben, melyhez a Petőfi IrodalmiMúzeum koordinálásávalkapcsolódott. A projekt keretében az AthenaPluspartnerei ésközreműködői 3.6 millió rekorddalgyarapítják az európaikulturális örökségdigitális tartalmait aggregáló europeana.eurendszerét. A projektkülönféle szakmai munkacsoportjaibantöbbek között az Europeana tartalmainaktovábbfejlesztése, a többnyelvűterminológiai menedzsment platform (TMP)tökeletesítése és egyvirtuális kiállításialkalmazás (MOVIO) fejlesztésezajlik.

A múzeum részéről azalábbi tevékenységekkelveszünk részt a projektben:
• 8.000 rekord szolgáltatása
• szakmai részvétel a WP4 (terminology),WP5 (creative applications) és a WP6(pilots) csoportok munkájában

WP4terminologytezauruszok, strukturáltszólistákkialakításával éstöbbnyelvű platformjánakkidolgozásával foglalkozó munkacsoport
• eredményei a párhuzamosaninduló webfejlesztési projektünknél ishasználható
WP5creative applicationsvirtuáliskiállítás, „augmentedreality”, stb. alkalmazásokkoncepcionális és technikaifejlesztésével foglalkozó munkacsoport
• szintén kapcsolódik a webesfejlesztésekhez
WP6pilotsa WP5 munkacsoport általfejlesztett alkalmazások több szempontútesztelése
• többekközött a kommunikációbevonásával

• disszeminációstevékenység (WP7)
• virtuáliskiállítás munkacsoport

Az intézményképviseletében aDigitalizálási csoport MNGrészéről az alábbi plenárisüléseken vett részt.

2014. március 12–14., Bukarest

2013. október 7–9., Berlin

2013. március 18–20., Róma(kick off meeting)


Szakmai felelős:

Katona Júlia

MNG Digitalizálási csoport

Informatikai háttér:

Simon Gábor

Közreműködők:

Csizmadia Krisztina (MANDA)

Varga Petra (MANDA)

Veress Orsolya (MANDA)

NEMZETKöZI PROJEKTEK

Állandó kiállítás: Teljes árú jegy: 1400 Ft

KONFERENCIÁK

Állandó kiállítás: Teljes árú jegy: 1400 Ft

MANDA

2014.07.07. MANDA. Szerző: Katona Júlia

Tavaly ősz óta a Digitalizálásicsoport munkájában isrészt vesznek a kormány kulturálisközfoglalkoztatási programja keretébendolgozó, a MANDAalkalmazásában állómunkatársak.

  1. program: 2013. november1 : 2014. április 30.
  2. program: 2014.június 3 : 2014. november 30.

ADigitalizálási csoport MNG-bendolgozó kollégák:

CsizmadiaKrisztina
Varga Petra
Veress Orsolya

Eddigiés folyamatban lévő munkáik:

  • az MNGdigitalizált Évkönyveinekelőkészítése az AthenaPlus-projekttartalomszolgáltatásához
  • adigitalizált Nemzeti Szalon és ErnstMúzeum kiállításikatalógusok utómunkálatai
  • aGrafikai Osztály (MNG) válogatottanyagának előkészítése azAthenaPlus-projekttartalomszolgáltatásához
  • azÉremtári (MNG)állományrólkészítettfotóállomány szkennelése
  • azMNG új weboldalánakelőkészítői munkái,anyaggyűjtés
  • anyaggyűjtés aMagyar Képzőművészeti AlkotóiNévtérhez,adatrögzítés,adattisztítás
  • virtuáliskiállítási alkalmazások(MOVIO, AthenaPlus; HOMM) tesztelése

WEBFEJLESZTÉS

Állandó kiállítás: Teljes árú jegy: 1400 Ft

GYŰJTEMÉNYKEZELŐ RENDSZEREK

Állandó kiállítás: Teljes árú jegy: 1400 Ft

OKTATÁS

2014.07.04. Múzeumi informatikai tanfolyam, PIM. Szerző: Katona Júlia

A Digitalizálási csoport MNG a felsőfokú szakirányú művészettörténeti-muzeológiai oktatásban is vállalja tapasztalatainak megosztását és továbbadását a múzeumi informatika területén.

Jelenleg két felsőfokú intézményben indítottunk órákat (szeminárium, előadás, speciális kollégium) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet tanszékén és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében.

Előadó:

Katona Júlia

2013 / 2014, tavaszi félév

Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Művészettörténet tanszék

Művészettörténeti speciális kollégium (kurzuskód: BMNSM04900M és BMNSM04600M)

Eötvös Loránd Tudományegyetem / Művészettörténeti Intézet

Múzeum informatika (előadás, kurzuskód: BMVD-080.06)

2012 / 2013, tavaszi félév

Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Művészettörténet tanszék

Múzeum-management és dokumentáció (szeminárium, kurzuskód: BMNSM01600M)

2014.07.04. Múzeumi informatika a PPKE-n és az ELTE-n. Szerző: Katona Júlia

A Digitalizálás csoport (és előzőleg a Magyar Nemzeti Galéria Informatikai Osztálya) ebben az évben már harmadik alkalommal vett részt oktatóként a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett Múzeumi informatikai tanfolyamon.

Előadók:

Katona Júlia

Szilágyi Zsuzsanna

2014. május 27.

Szilágyi Zsuzsanna: Nyilvántartás (Integrált múzeumi rendszer) The Museum System

2014. május 6.

Katona Júlia: A MuseumPlus szerepe a Magyar Nemzeti Galéria munkafolyamataiban (2006–2014)

2013. április 16.

Katona Júlia: A MuseumPlus szerepe a Magyar Nemzeti Galéria munkafolyamataiban (2006–2012)

2012. október 30.

Katona Júlia: A MuseumPlus szerepe a Magyar Nemzeti Galéria munkafolyamataiban (2006–2012)