Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Budavár visszavétele 1686-ban
Benczúr Gyula

Budavár visszavétele 1686-ban

1896
olaj , vászon
708 x 351 cm

Ltsz.: FK2867
Helye az állandó kiállításon: B-C épület I. emelet
Térkép

Benczúr Gyula - Budavár visszavétele 1686-ban

Benczúr történelmi kompozíciója a 19. századi magyar történeti festészet utolsó nagy összefoglalása, olyan főmű, amely összegezte a műfaj tanulságait, s egyben lezárta a történeti festészet lehetőségeit is. A nemzeti múlt lelkes átélésének és képszerű láttatásának igénye a 19. század nagy romantikus kompozícióihoz kapcsolja a művet. A szereplők egykorú portrék alapján történő megfestésében, a kompozíció kimerítő kutatásokon alapuló történeti hitelességében azt a tántoríthatatlan valósághoz kötöttséget ismerjük fel, ami a historizmus sajátja. A fegyverekben, ruhákban, zászlókban s egyéb kellékekben az ostromnak emléket állító 1886-os történeti kiállítás tárgyait ismerhetjük fel. Benczúr képe - ha úgy tetszik - nem más, mint a korszaknak az 1686-os ostromról összegyűjtött tudásának foglalata. A mű sajátos ünnepélyessége, az igazi "akció", a narratív és érzelmi feszültség hiánya, a diadalmas hősök bizonyos passzivitása ugyanakkor már azt a hősnélküliséget vetíti előre, ami a történeti festészet válságáról vall, s amivel igazán csak a századfordulónak a műfajt megújítani szándékozó új nemzedéke volt kénytelen szembesülni. A hatalmas képet Budapest székesfőváros rendelte meg a művésztől Buda töröktől való visszafoglalásának (1686) kétszázadik évfordulójára. A kép végül csak az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült el. A festmény hazai megbecsültségét növelte, hogy az 1900-as párizsi világkiállításon Grand Prix-vel jutalmazták.

vissza