Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Szent Erzsébet és egy koldus
Magyarországi festő, 17. század utolsó negyede

Szent Erzsébet és egy koldus

1675-1680 körül
olaj , vászon
198 x 110 cm

Ltsz.: 81.8M
Helye az állandó kiállításon: D épület I. emelet, C épület lépcsőforduló
Térkép

Magyarországi festő, 17. század utolsó negyede - Szent Erzsébet és egy koldus

A kép párdarabjával, Szent Imre ábrázolásával együtt feltehetően a győri ferences kolostor egykori berendezéséhez tartozott, egészen a 18. század végéig, a rend II. József kori feloszlatásáig. Amikor a ferencesek temploma és rendháza egy 1654-es tűzvészt követően újjáépült, helyreállítása, berendezésének megújítása több főnemes adományából történt. Köztük volt Esterházy Pál későbbi nádor és birodalmi herceg is. A két magyarországi szentet megörökítő ábrázolás legkorábban az 1670-es évek második felében készülhetett, amikor a rendház újjáépítése befejeződött. A képek néhány részletükben föltűnően egyeznek az Esterházy család fraknói ősgalériájának az idő tájt festett darabjaival; a formálásmód, a kivitelezés több azonossága miatt egyazon körből, Esterházy Pál udvari festőinek egyikétől származónak mondhatjuk őket. Árpád-házi Szent Erzsébetet mint thüringiai őrgrófnét palástosan, historizáló fejedelmi öltözetben ábrázolja a festő, az akkoriak felfogása szerinti "korhűségre" törekedve. Esterházy mecénásként megkülönböztetett figyelmet tanúsított a ferencesek iránt, pártfogása nemcsak a győri rendházra terjedt ki, hanem a rend kismartoni templomára is, amelyet maga és közvetlen családtagjai nyugvóhelyéül is választott.

vissza