Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Herceg Esterházy Pálné Thököly Éva képmása
Magyarországi festő, 17. század vége

Herceg Esterházy Pálné Thököly Éva képmása

1690
olaj , vászon
191,5 x 120,6 cm

Ltsz.: 97.2M
Helye az állandó kiállításon: D épület I. emelet, C épület lépcsőforduló
Térkép

Magyarországi festő, 17. század vége - Herceg Esterházy Pálné Thököly Éva képmása

A reprezentatív képmás, amely herceg Esterházy Pál nádor második feleségét, Thököly Évát ábrázolja, egykor a család grófi ágának ősgalériájába tartozott, és a 20. század elején még a pápai Esterházy-kastély úgynevezett "ősök csarnokának" falán függött. Az Esterházy-ősök e portrésora reprezentatív egységben mutatta a 17-18. században élt, hercegi és grófi ágba tartozó családtagokat. Itt kapott helyet mások mellett az a képmás is, amelyik Thököly Éva testvéréről, Katáról, a kastély egykori urának, gróf Esterházy Ferencnek a feleségéről készült (Magyar Nemzeti Múzeum). A nővérek képmásainak alkotója feltehetően ugyanaz, az Esterházy hercegi udvarban működő festő volt. Jóllehet a pápai "ősök csarnokába" tartozó arcképeket jellegzetes historizáló elképzeléssel a kastély portréanyagából válogatva csak a 19. század végén állították fel és rendezték egységgé, már a 17. század közepétől kezdve folyamatosan készültek főúri ősgalériák, amelyek egy-egy család előkelő múltjáról és társadalmi jelentőségéről tanúskodtak. Az ősgaléria képei voltaképp státusportrék, így mondandójuk lényege nem az egyéniség és annak ábrázolása, hanem a rang és a társadalmi pozíció kifejezése volt. E célnak felel meg eszköztáruk is: a méltóságteljes ábrázolásmód, a többnyire hangsúlyosan díszes öltözet és a különleges ékszerek, továbbá a rangjelző környezet, a megfelelő berendezéssel és tárgyakkal. A reprezentatív bemutatás része a családi címer és az adatokat tartalmazó felirat is.

vissza