Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Georg Wilhelm Werthern gróf
Mányoki Ádám

Georg Wilhelm Werthern gróf

1719
olaj , vászon
82 x 69 cm

Ltsz.: 54_327
Helye az állandó kiállításon: D épület I. emelet, C épület lépcsőforduló
Térkép

Mányoki Ádám - Georg Wilhelm Werthern gróf

Mányoki festői stílusára és kompozíciós megoldásaira egész pályája során a nagy francia példakép, Nicolas Largilli?re festészete volt döntő hatással. A párizsi festő nagypolgári portréinak lehengerlő eleganciája, nagyvilági megjelenésmódja megszelídülve és egyfajta természetességgel kiegészülve ismerhető fel Mányoki munkáiban, aki mindeközben a festői igényesség terén nem marad el példaképe színvonalától. Werthern gróf képmása is egy Largilli?re-kompozíció átvételével, illetve újrafogalmazásával készült, Mányokinak abban a legjobb periódusában, amikor frissen kinevezett drezdai udvari festőként magabiztosan, tudása legjavát adva sorra örökítette meg a szász udvar előkelőit és Lipcse gazdag polgárait. A siker és megbecsülés átmeneti időszaka ez, hamarosan háttérbe szorult a dekorativitást, a rokokó könnyedségét és változatosságát igénylő új ízlés képviselői mögött, és nem sokkal ez után - néhány évre - visszajött Magyarországra. Georg Wilhelm von Werthern birodalmi gróf művelt, egyetemet járt ember volt, a trieri udvar titkos tanácsosa, udvari főmarsallja, majd Erős Ágost választófejedelem kamarása, utóbb kabinetminisztere. Méltóságot és derűt sugárzó, választékos festői bravúrokkal kivitelezett portréja a 19. század közepén előbb a Festetich, utóbb a Zichy grófok tulajdonában Bécsben volt, majd a 20. század elején Budapestre, a Székesfőváros Zichy Jenő Múzeumának gyűjteményébe került.

vissza