Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Szent József halála
Maulbertsch, Franz Anton

Szent József halála

1767 körül
olaj , vászon
324 x 159 cm

Ltsz.: L.5.121
Helye az állandó kiállításon: D épület I. emelet, C épület lépcsőforduló
Térkép

Maulbertsch, Franz Anton - Szent József halála

Franz Anton Maulbertsch a korszak legkiemelkedőbb közép-európai festője, műveinek tekintélyes részét Magyarországon alkotta. A korai, 1757-1758-as sümegi plébániatemplomi falképeitől kezdve, a szombathelyi székesegyház már be nem fejezett dekorációjáig, számtalan freskót és oltárképet festett hazai megrendelésre, amelyek alapján végigkísérhetjük stílusának változásait a szertelen rokokótól, látomásos festészetén át a klasszicizáló késő barokkig. A Szent József-oltárkép valószínűleg a budai trinitáriusok temploma számára készült, és Maulbertsch "vizionárius" festői korszakának kései nagyszerű darabja. Sötét, homályos belső térben, az ágyán fekvő Szent József halála pillanatában a mennyei Atyára tekint. Ágya mellett Krisztus áll közvetítőként. A - Maulbertsch festészetére oly jellemző - kecses, finom alakú Mária nem néz Józsefre, az előtérben az ácsszerszámokkal játszó és liliomot tartó angyalkákat figyeli. Az égi Szentháromság és a földi Szent Család egyszerre van jelen a képen. A jelenet a képsíkkal párhuzamosan játszódik; a szoba meleg barna homályából tisztán és puhán válnak ki a megvilágított felületek. A festményt, stíluskritikai alapon, az 1760-as évek második felére teszi a kutatás, amikorra Maulbertsch látomásos festői stílusa a megelőző évekéhez képest már több higgadtságot mutat. A Galéria képének azonos témájú és kompozíciójú, de részletgazdagabb változata a székesfehérvári karmelita templom számára szintén ezekben az években készült mellékoltárkép.

vissza