Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Vizitáció
MS mester

Vizitáció
Selmecbányáról

1506
tempera , fa
140 × 94,5 cm

Ltsz.: 2151
Helye az állandó kiállításon: D épület I. emelet
Térkép

MS mester - Vizitáció

A középkori magyarországi táblaképfestészet talán legismertebb darabja. Szélesen kitáruló táj előterében áll a két szent nő figurája: Erzsébet jobbjával ajkához emeli Mária kezét, míg baljával domborodó hasát érinti meg. A kép az evangéliumi szöveget (Lk 1,39-56) nem szó szerint követi: Mária, aki Jézust hordja a szíve alatt, nem Zakariás házában találkozik a Keresztelő Szent Jánost váró Erzsébettel, hanem a szabadban, ahol a természet valamennyi eleme - mintegy a Magnificat szavait követve - magasztalja az Urat. Az idill azonban látszólagos: a kopár sziklák, a csavarodott törzsű fák a passióra utaló finom jelzések, az előtér pompás virágai és gyümölcsei - írisz, szamóca és pünkösdi rózsa - egyértelműen a szenvedéstörténetre utaló szimbólumok. A nagyméretű szárnyasoltár elemei, amelyek közé ez a tábla is tartozott, szétszóródtak. A passió négy képe - Krisztus az Olajfák hegyén, Keresztvitel, Kálvária, Feltámadás - Esztergomban, a Keresztény Múzeumban van; ez az oltár bezárt állapotának teljes alsó sora. A felső sorból a Jézus születése-képet a hontszentantali (Svätý Anton) plébániatemplomban őrzik, a Királyok imádását a lille-i Musée des Beaux-Arts-ban. Az Angyali üdvözletet ábrázoló tábla hollétéről nem tudunk. A mester (erősen kopott) szignatúrája - az M és az S betűk között mesterjeggyel - és az 1506-os évszám a Feltámadás-táblán alul, Krisztus koporsójának peremén látható. Kilétét mindmáig nem tudta megállapítani a kutatás, és stílusának meggyőző párhuzamát sem találta meg eddig sehol.

vissza