Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Krisztus búcsúja anyjától

Krisztus búcsúja anyjától
Nyitráról

1520-1530 k.
dombormű , mészkő
117 × 103 cm

Ltsz.: 55.1594
Helye az állandó kiállításon: D épület földszint
Térkép

Krisztus búcsúja anyjától

A dombormű jobb oldalán Krisztus áll, előtte térdre hullva Mária; mögötte két nő kíséri figyelemmel a jelenetet; a háttérre Jeruzsálem (vagy Bethánia) házainak finom sziluettje rajzolódik ki. A dombormű jobb oldala csonka; folytatása - egy töredék három apostol alakjával - a nyitrai ferences templomban maradt fenn: vagyis Krisztus és Mária alakja eredetileg a kompozíció közepén helyezkedett el. Ugyancsak a nyitrai ferenceseknél őrződött meg egy Krisztus feltámadását ábrázoló dombormű is, amelyet stílusa alapján ide kapcsolhatunk. Mindkét ábrázolás tipikus epitáfiumtéma, így lehetséges, hogy a két relief egyetlen nagyszabású együttes része volt, s eredetileg díszes kőkeret - rajta címerekkel és feliratokkal - foglalta magába a jeleneteket. Mivel a keretépítményből egyetlen elemet sem ismerünk, nem tudjuk, kinek (és hova) készülhetett az 1520 és 1530 közötti időszak egyik legigényesebb magyarországi síremléke. A dombormű stílusa és jó kvalitása importmunkára vall, de talán túlmutat Bécsen, ahonnét később az északi reneszánsz stílusú epitáfiumok a Magyar Királyság területére kerülni szoktak; legközelebbi ikonográfiai párhuzama a bécsi Deutschordenskirchében (Jobst Truchseß von Wetzhausen epitáfiuma, 1524) valamivel gyengébb mű. E nyitrai síremléktöredék - típusát tekintve - korai példája a nálunk a 16. század utolsó harmadában gyakorivá váló reneszánsz kőepitáfiumoknak.

vissza