Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Mátyás király
Alexy Károly

Mátyás király

1845
bronzszobor , bronz
57 cm

Ltsz.: 56.75-N
Helye az állandó kiállításon: B-C épület, I. emelet
Térkép

Alexy Károly - Mátyás király

Alexy az 1840-es évek első felében Bécsben tanult. Viktória angol királynőről mintázott kis lovas szobra sikert aratott, ennek köszönhetően érdekes megrendeléshez jutott: a Habsburg Birodalom jeles hadvezéreiről kellett egy tizenhat darabból álló sorozatot készítenie. Idehaza a reformországgyűlések és -mozgalmak politikai-társadalmi változásokat sürgettek, előtérbe került az ország függetlenségének gondolata és a nemzeti király iránti óhaj. Mindez a nemzeti múlt nagyjaira irányította a figyelmet, aktuálissá vált Mátyás király emlékművének felállítása. Országos méretű gyűjtés kezdődött, Ferenczy István elkészítette a terveket, elképzelései azonban megosztották a közvéleményt, mivel azokat túlzottan nagyra törőnek találták. Valószínűleg ez az általános korhangulat késztette Alexyt arra, hogy egy magyar hősökből és királyokból álló sorozatot tervezzen, s ennek első darabjaként Mátyás királyt mintázza meg. A kis álló bronzfigura a reneszánsz uralkodót, a tudományok és a művészetek mecénását ábrázolja. Fejét - korona helyett - a győztes hadvezér babérkoszorúja övezi. Kezét oszlopszerű, gotizáló, mérműves kis építményen nyugtatja, amelynek mindhárom oldalát allegorikus alakok díszítik. Szerepeltetésükkel a szobrász egyfajta "plasztikus laudációt" valósított meg: Historia, Minerva és Fortuna Mátyás életművét és személyét dicsőítik. Alexy műve az 1844-es pozsonyi országgyűlésen, majd a pesti műkiállításon is sikert aratott, a bemutatott mintáról bronzpéldányokat öntöttek, de Alexynek a sorozatra vonatkozó elgondolása meghiúsult.

vissza