Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Anonymus
Ligeti Miklós

Anonymus

1903 k.
bronzszobor , bronz
60 cm

Ltsz.: 2072
Helye az állandó kiállításon: B-C épület, I. emelet
Térkép

Ligeti Miklós - Anonymus

Az ún. "királyszobrok" egyike, a magyar honfoglalás történetét megörökítő krónika, a Gesta Hungarorum névtelen szerzőjét ábrázolja. A királyszobrok felállításáról I. Ferenc József határozott (innen ered az elnevezés), nem sokkal Vilmos császár 1897. évi budapesti látogatása után. A szájhagyomány szerint ugyanis a vendég sajnálkozó, lekicsinylő megjegyzéssel illette a dísztelen, kopár budapesti köztereket. A miniszterelnökhöz intézett királyi leirat részletesen felsorolja a megörökítendő személyiségeket és érdemeiket, továbbá közli, hogy az anyagiakat az udvartartás költségeiből kell fedezni! A névtelen krónikás megmintázása nem volt könnyű feladat, hiszen semmiféle képmás vagy leírás nem állt rendelkezésre, amely az arcvonások megfogalmazásánál támpontul szolgálhatott volna. Ezért Ligeti - szembeszállva a szoborbizottság elgondolásával - nem keresett "tipikus magyar" arcot, hogy annak alapján mintázzon, hanem a névtelen krónikaíró körül továbbra is meghagyta a névtelenség - az "arctalanság" - romantikus burkát. A budapesti Városligetben 1903-ban jó érzékkel kiválasztott helyen felállított bronzszobor felületén képződő fény-árnyék játékok időtlenné, megközelíthetetlenné, egy kissé nem evilágivá nemesítik a tudós szerzetes előregörnyedő, gondolatokba merülő alakját. Az emlékmű felirata az Anonymus személyére vonatkozó kutatás aktuális eredményét rögzítette: "Gloriosissimi Belae regis notarius". A szobor kisebb méretű változatát a pécsi Zsolnai Gyár eozinmázas kivitelben terjesztette, de ismeretesek Herenden készült porcelánpéldányok is.

vissza