Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Apokalipszis

A századforduló a társadalmi-kulturális értékek és életérzések valóságos káoszát hozta el. A népek zajától hangos, konfliktusra készülő Európa és a belső feszültségekkel teli magyar valóság nemcsak a nemzetközösségből kiszakadni látszó egyént rendítette meg, de felszámolni készült az egység és közösség mindenféle érzetét is. A művészet ezt a szorongástól átjárt univerzumot a maga látomásaival töltötte meg. A sok "kis" világra bomlott, századvégi nemzet egyre komorabb művészi víziók tárgya lett. A magyar táj képéhez már nemcsak a napfénnyel átitatott, munkával és színes népviselettel humanizált természet tartozott, hanem a viharos ég alatt eltörpülő, nyomorúságos tanyák, a faluközösségben is magányos ember törékeny birodalmai is. Tornyai János Bús magyar sors címen ismertté vált festménye szomorú festői szintézis. Elkóborolt, csontig soványodott ló támolyog a kihalt pusztán, annyi magyar virtus és eleven nemzeti élet egykori színterén.

Kiállításunkat a nemzetközösség megbomlott integritását jelző háborús jelenetek zárják. A Monarchia erejét szimbolizáló hegyláncok alatt a haza nevében mozgósított, reményvesztett menetben vonuló katonák vagy a szükségkonyha sorban állóinak látványa a történelem illúziótlan, személytelen arcát mutatja. Az egyetemes emberi szenvedés egyenlősítő sorsközösségbe olvasztja minden szereplőjét.

vissza