Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Bibliai kompozíciók

Arra kellettek neki épp ezek a feladatok [a bibliai képek], hogy ezekben a nemes veretű, a legszebb érzelmi patinával ékes témákban számoljon le a maga egyéni módján "az embernek az őt környező természettel való összefüggésével" - írta apjáról megjelentett könyvében Ferenczy Károly fia, Valér. A legelső, még Szentendrén festett A tékozló fiútól a húsz évvel későbbi Pietáig készült kompozíciókban sűrítette össze Ferenczy az élettel, a moralitással, a kultúrával és nem utolsósorban a festészettel kapcsolatos gondolatait. Egy-egy bibliai témájú képe egyszerre összegzi addigi tapasztalatait és jelzi egy új festői kérdésfelvetés kezdetét. A hegyi beszéd, a Háromkirályok, az Ábrahám áldozata, a Keresztlevétel vagy a A tékozló fiú késői változatai szorosan kötődnek a "biblikusan monumentális" nagybányai tájhoz, a Királyok imádása és a Pieta pedig egy modern, klasszicizáló festői nyelv kialakításának lehetőségét vetik fel.

vissza