Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Id. Markó Károly utolsó bécsi mecénása

Markó Károly már a kismartoni évek alatt is utolsó bécsi mecénása, Johann Jakob von Geymüller báró (1760-1834) támogatásával alkotott, majd az 1830-as évek elején Gömör megyében Vandrák Károllyal tett utazásain már elsősorban neki dolgozott. A svájci származású, Bécsben élő család több tagja is bankárként tevékenykedett a császárvárosban, s fontos közéleti szerepet játszottak. Ezekben az években a művész számos képet készített Johann Jakob von Geymüller számára, elsősorban mitológiai tárgyú alkotásokat, amelyeket utóbb egy általa összeállított töredékes listában dokumentált. A báróról és feleségéről készült arcképek először láthatók kiállításon, s ízelítőt adnak Markó feledésbe merült portréfestészetéről, amelyből a bécsi évek alatt a megélhetését próbálta biztosítani. A két kép egy-egy önálló alkotás, mégis nyilvánvalóan összetartoznak: a házaspár egymás felé fordulva ül majdnem szimmetrikusan elhelyezve a hollenburgi birtokra nyíló egy-egy ablak előtt. 1834-es datálásuk alapján arra következtethetünk, hogy a festmények az itáliai utazás előtti utolsó művek lehetnek. A báró számára készült képek közül több ma is a család birtokában található.

vissza