Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Mitológiai képek

Id. Markó Károly műveinek egyik legfontosabb csoportját a mitológiai történeteket feldolgozó képek alkotják. Már a festő lőcsei középiskolájában is a tananyag szerves részét képezték az ókori szerzők munkái, s külön tantárgyként foglalkoztak a klasszikus görög-római mitológiával. A művész mitológiai érdeklődése valószínűleg ebből táplálkozott, s több helyen is olvasható, hogy a legszívesebben ókori szerzőket olvasott, elsősorban Homérosz munkáit. A mitológiai jelenetek műalkotásokban való megörökítésének fellendülése a 18. század második felétől figyelhető meg, s egész Európára jellemző volt. Az egyes országok festészete állandó kölcsönhatásban állt egymással, s más közös vonások mellett elsősorban az Itália iránti érdeklődés és rajongás kötötte őket össze. Itália és azon belül Róma azonban nemcsak a klasszicista művészek vágyott helyszíne volt, de a romantikusoké is. Róma egyfajta gyűjtőmedenceként fogta össze az antik művészetért, a reneszánsz emlékeiért, a mediterrán hangulatért és életérzésért rajongókat. A mitológia a klasszicizmusban az antik világ történeteinek és művészetének megidézését jelentette, míg a romantikában elvontabban a történelem előtti időkre utalt. Markó számos közismert jelenetet dolgozott fel, olyanokat, amelyek szerepeltek az akkoriban népszerű mitológiai gyűjteményekben, s amelyek akár mintát is nyújthattak bizonyos jelenetek ábrázolásához. Előfordult, hogy egy-egy témát évtizedeken keresztül érlelt és többször is feldolgozott, mások csupán egyszer-egyszer fordulnak elő az életműben, ám ekkor teljesen kiforrott kompozícióban öltenek testet. A Markó Károly által megjelenített mitológia nem nevezhető egységes rendszernek, sokkal inkább olyan világkép, amelyet a művész a kor bámulatosan sokféle hatásából leszűrve alakított ki. Saját, önálló filozófiája tükröződik benne, istenek és emberek közös, sértetlen makrokozmoszának romantikus indíttatású átélése, amelyben szorosan egybeforr vallás, mitológia és természet.

vissza