Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Széljegyzetek a Hősök, királyok, szentek kiállításhoz

2012. január 31-től

Az új alaptörvény 2012. január elsejei hatálybalépésének alkalmából megrendezett tárlat jobbára a 19. század klasszikus történelmi képein keresztül tekinti át a magyar történelem fontos és sorsfordító eseményeit. Ezeknek az eseményeknek Than Mór, Székely Bertalan, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály és mások által megfogalmazott képei máig meghatározó részét képezik történelmi emlékezetünknek. 20. századi történelmünk is bővelkedett azonban sorsunkat, történeti gondolkodásunkat, történettudatunkat meghatározó nagy eseményekben.

S bár a történelmi festészet nagy korszaka le is zárult az 1910 körüli években, a magyar képzőművészet alkotói soha nem mondtak le arról, hogy műveikben történelmi eseményeket, történeti hősöket, nemzeti szimbólumokat, hatalmi és politikai jelképeket állítsanak a középpontba, és ezáltal vessék föl a történelmi és nemzeti tudatunk modern és mindig új nézőpontokat igénylő kérdéseit.

A kiállítás hosszú nyitva tartása során a Nemzeti Galéria munkatársai alkalmanként más és más művek beillesztésével bővítik ki ezt a tárlatot, gondolva arra, hogy az ábrázolt eseményeket és személyeket a 20. század során más művészek másfajta elképzelések szerint interpretálták, más képet alkotva népükről, hazájukról. A magyar történelemre nemcsak az egykorú, hanem a 20. századi alkotások is reflektáltak, másként tekintve a fő állomásokra.

A történelmi események újabb és újabb képzőművészeti feldolgozása ugyanúgy része az egymásra rétegződő kulturális hagyományainknak, mint klasszikus történelmi festészetünk alkotásai. Ez a változatos, sokrétegű kulturális hagyomány pedig maga is reflexió tárgyát képezi. Az MNG Extrák Széljegyzeteivel célunk az, hogy a nézők megtapasztalják, amint az eltérő felfogású és stílusú műalkotások mintegy "párbeszédbe lépnek".

A régi korok értelmezését a 20. század történelmi-politikai eseményei is módosítják, a 20. századi eseményeket pedig a történeti előképek segítik általános érvényre emelni. A százados eseményeket és az azokat átörökítő kulturális hagyományt a maguk sajátos módján dolgozták fel a modern, a neoavantgárd és a kortárs művészek is. A modern alkotások bemutatása mintegy "széljegyzet"-ként kommentálja a 19. század közismert, klasszikusnak tekintett műveit. Az új nemzedékek művészei nemcsak a régiek stílusát kérdőjelezik meg, hanem a 19. század történelemszemléletét is. Nemcsak egyfajta történelem létezik, s ezt sokszor a játék és irónia eszközeivel kell kifejezni, akár sérthetetlennek hitt szimbólumok megkérdőjelezésével, újraértelmezésével is.

A Széljegyzetek című tárlatrész készítői a modern művészet e sajátságait kívánták bemutatni, ezáltal a historizmus korának alkotásait szélesebb történeti kontextusba helyezni. A 20-21. századi művek a korábbi korok alkotásainak új jelentésrétegeit világíthatják meg, s a már klasszikusnak számító alkotások közelebb hozzák a szemlélőhöz a modern és kortárs művészek szándékait is. Valamennyien a magyar kultúra egymásra épülő kövei - gyűjtésük, megőrzésük és mindig megújuló értelmezésük a Nemzeti Galéria feladata. Ennek jegyében, néhány korábbi újító jellegű, nagy tárlatunk szemléletét követve, 2012 februárjától májusig három alkalommal készítettünk széljegyzeteket, kommentárokat a nagy tárlathoz és az állandó kiállításhoz. A 20. századi, illetve kortárs művek, az általuk megfogalmazott reflexiók, az MNG hosszabbított nyitvatartási napjain plusz vonzerőt jelenthetnek a látogatók számára.

A kiegészítő tárgyak ideiglenesen jelennek meg a kiállításban, majd a bontás után a honlapunkon elérhetők. A Széljegyzetek 1. és 2. már látható a megfelelő linkekre kattintva. A Széljegyzetek sorozat harmadik részére április 24. és május 6. között kerül sor.

vissza