Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

MNG - ÉS - 50 év

Válogatás az Élet és Irodalom 50 évnyi grafikai anyagából

2007. július 12 - szeptember 9.

Budavári Palota, A épület, I. emeleti kamaraterem

A Magyar Nemzeti Galéria és az Élet és Irodalom 2007-ben ünneplik megalapításuk 50-ik évfordulóját. Ebből az alkalomból közös tárlatot szerveztek, amelynek tartalmát és koncepcióját a MNG és az ÉS közösen alakította ki. A tárlat történeti válogatást mutat be az Élet és Irodalomban 1957-től napjainkig megjelent művekből, illetve olyan alkotásokból, amelyeknek szerzői az ÉS-ben rendszeresen publikáltak, munkáik hosszabb-rövidebb ideig mintegy hozzátartoztak a lap vizuális arculatához. A kiállítás szűk, de átfogó keresztmetszetét adja az elmúlt ötven év ÉS-ben megjelent képi közléseinek, s egyúttal a magyar grafika elmúlt fél évszázados történetét is reprezentálja. A tárlat a műfaji arányok és a homogenitás megtartása mellett a kezdetektől napjainkig összefoglaló áttekintését adja az ÉS képzőművészeti tevékenységének.

A tárlaton eredetiben láthatók a lap hasábjain nyomtatásban megjelent művek, amelyek azt is reprezentálják, hogy mivel járultak hozzá az eltelt ötven évben az ÉS folyóiratban megjelent képi közlések a magyar grafika alakulásához.

Miközben a bemutatott műveknek és alkotóknak éppen a szuverenitása érzékelhető leginkább - ezzel mintegy demonstrálva, hogy az ÉS-ben valóban nincs sem tartalmi, sem formai kötöttség és kívánalom, mégis az együttes kiállítás puszta ténye valamifajta szellemi kapcsolatot feltételez. Ennek az összefüggésnek a felismerésében segít az alkotások közös térben való megjelentetése.

Az ötvenes évek végéről, hatvanas évek elejéről többek között Barcsay Jenő, Csernus Tibor, Kondor Béla, Lakner László, Rékassy Csaba, a hetvenes évekből Almásy Aladár, Banga Ferenc, efZámbó István, Haász István, Klimó Károly, a költő Nagy László (aki az ÉS képszerkesztője is volt), Schéner Mihály, Szabados Árpád, a nyolcvanas évtizedből Stefanovits Péter, Szabó Tamás, Szemethy Imre, Wahorn András művei kerülnek bemutatásra. A kilencvenes évektől napjainkig pedig például Arnulf Rainer, El Kazovszkij, drMáriás, Gaál József, Kovács Péter, Nádler István, Roskó Gábor, Szikszai Károly, Szotyory László, Szurcsik József egy-egy grafikája látható.

A kiállítás kurátora: Szeifert Judit művészettörénész

vissza