Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Hagyománykeresés - hit és vallás

A modern grafikában új értelmet nyertek a keresztény vallás ikonográfiai motívumai. Az Ó- és Újszövetség jelenetei a jelen paraboláivá váltak. A passió a háborúban szenvedő emberről szól. Krisztus feltámadása a remény, egy vesztes ország magára találásának szimbóluma lesz. A Gonosz a politikai igazságtalanságokra, a történelem csapdáira emlékeztet (Szőnyi, Aba-Novák, Patkó, Varga Nándor Lajos) . A Szőnyi-kör grafikusai saját élményeik kifejezése mellett fölfedezték "paraszt-Árkádiájuk" lakóinak jámbor, misztikus, élő hitét is.

A személyes gondolatokat tükröző munkák mellett születtek alkotások az egyházművészetet megújítani akaró szakemberek és hivatalok ösztönzésére, megrendelésére is. Avatott kezekben a modern emberhez hitelesen szóló, mesterien kivitelezett grafikák születtek (Fáy, Molnár-C., Győrfy K.). A magyar szentek kultuszához nemcsak a személyes hitélet elmélyítésének, a keresztény erkölcs megszilárdításának szándéka fűződött. A Szent Imre és Szent István év eseményeinek propagandája hangsúlyozta az állam és a katolikus egyház egységét, mely ezer évre tekinthetett vissza. A bel- és külföldön is terjesztett ismertető nyomtatványok azt sugalmazták, hogy ennek a hagyománynak és tekintélynek a súlya jogalapot nyújt az ország számára az első világháború után elcsatolt területek visszaszerzésére.

A lengyel művészek grafikái is az egyházművészet megújításának szándékára vallanak. A magyarok az európai képzőművészet klasszikusaira vagy a trecento ábrázolásaira tekintettek. Velük szemben ők a lengyel népi nyomtatokat, üvegfestményeket, fafaragásokat tekintették mintának. A hitvalláshoz kötődő ábrázolás így a nemzeti identitás kifejezésével járt együtt. Nemcsak a klasszikus művészeti hagyomány emelkedettségének és az egyházi tekintélyre való utalásnak a hiánya tűnik fel, hanem egyenesen humorral, játékossággal, sok szellemes, egyéni képi ötlettel találkozunk (Goryńska, Konarska, Krasnodębska-Gardowska, Ostoja-Chrostowski).

vissza