Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Hagyománykeresés - könyvművészet, városképek

A képgrafikában jelentkező neoklasszicista törekvésekkel rokon és párhuzamos jelenség volt mindkét országban a könyvművészet fellendülése. A művészi könyvek kiadását több tényező is ösztönözte. A könyv egy ország kultúrájának egészét képviseli, színvonalát jelzi országon belül és kívül. Az eltérő történelmi körülmények ellenére a kulturális önazonosság megfogalmazása és ennek széleskörű demonstrálása mindkét ország számára fontos volt a tárgyalt időszakban. A könyv az iparművészethez tartozó műfaj, s ennek a szférának a fejlesztése napirenden volt. A kézművesség, a korszerű használati tárgyak gazdasági tényezők is, így színvonaluk az ipar és a kereskedelem szempontjából is fontos. A művészi tárgyak népszerű darabjai voltak a külföldi bemutatóknak, hiszen "közérthetők", azaz nyelv és más kulturális ismeretek nélkül is élvezhetők voltak.

Másik fontos tényező, hogy a művészek egy része elfordult a l'art pour l'art ideáljától, és a közérdekű témák felé vonzódott. Úgy vélték, a kor nagy kérdéseinek megválaszolásához, példaképek, ideálok megfogalmazásához juthatnak el a klasszikus és kortárs irodalom interpretálásán keresztül. Dante, Cervantes, Goethe, Madách, Puskin, 19. századi nemzeti írók, továbbá a kortárs Lepecki, Iwaszkiewicz és Szabó Lőrinc műveinek illusztrációi szemléltetik itt ezt a törekvést. Archaizálás, mívesség és modern elemek harmonikus kombinációja jellemzi a lengyel és a magyar könyvillusztrációt.

A városképek tanúskodnak a művész személyes életéről, arról, mely országokban járt, vagy hova vágyott. De ezen kívül általánosabb kulturális orientációról is árulkodnak, amelyek mögött politikai, ideológiai tényezők állnak. A lengyel és magyar grafikusok lapjain megjelenik ugyan Párizs, de nem fő helyen, és nem a modern művészet központjaként, a bohémek világaként. Nagyobb szerep jut Itáliának, mint a klasszikus művészet hazájának, mely ugyanakkor ebben az időszakban politikai szövetséges is. Nemcsak térbeli utazásban vesz részt a szemlélő, hanem időben is visszalép. Még az eleven életet ábrázoló, kortárs szereplőket felvonultató képeket is a régi korok fensége, a múlt hangulata lengi be.

vissza