Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Kicsiny Balázs: Vándorló értelmezés

Második helyszín: 2011. június 1 - július 7.

A második helyszínt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája "jelölte ki". A Vándorló értelmezés itt is az alkotások sajátos időábrá-zolását hangsúlyozza, ahogy azt az első helyszínen tette, Farkas István Szirakuzai bolond című festményével kapcsolatban.
A középkori vagy a kora reneszánsz szakrális művészet meglepő egyidejűségben ábrázolta az emberi alakokat, számos figura ruházata a kor divatját követte: ".a távoli múlt és a távoli jövő alakjai egy időben - vagy inkább egyidőtlenségben - szerepelhetnek a jelen alakjaival" - írta róla Erwin Panofsky művészettörténész.
Ezzel szemben a 19. század historikus-vallásos stílusa a rekonstruált múlt, a tudományosan megalapozott történelmi realizmus művészete. A historizáló-vallásos művész - etnográfusként, archeológusként vagy antropológusként - műterme színpadán megrendezte a múltat: bibliai jeleneteket rekonstruált korhű ruhákba öltöztetett és beállított mozdulatokba "merevített" modellek segítségével. A Vándorló értelmezés célja az, hogy ennek a műteremszínpadnak részévé váljon a kiállítótér és a kiállítás látogatója is. A repülőgép-irányító figurák mozdulatlanságba fagyott idejébe léphet be a néző, amely nem más, mint a rekonstruált múlt, a beöltöztetett és mozdulatokba merevedett modellek ideje.
A megrendezett állóképek azt a feloldhatatlan ellentmondást tükrözik, amely a szakrális művészetet elválasztja a realista ábrázolástól, a mérhetetlen transzcendens időt az órával mérhető időtől. Ezeknek az idősíkoknak az útvesztőiben kíván földet érni és nyugvópontra jutni a Vándorló értelmezés, Munkácsy sötét tónusaiból irányt mutatva az utat kereső jelentésnek. A 21. században csak remélhetjük, hogy megértjük, mire jutott Munkácsy több mint 100 évvel ezelőtt a krisztusi történettel. Arról, hogy ki is valójában a hőse a Krisztus Pilátus előtt, a Golgota vagy az Ecce Homo című képeknek egy fénykép tanúskodik leginkább, amelyen maga Munkácsy látható műtermében, keresztre feszítve.

vissza