Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Kicsiny Balázs: Vándorló értelmezés

Negyedik helyszín: 2011. szeptember 6 - október 16.

Helyszín: Későgótikus szárnyasoltárok (Trónterem)

A Vándorló értelmezés negyedik, utolsó helyszíne egyfajta "megérkezésnek" is tekinthető: a Magyar Nemzeti Galérián belül az időben visszafelé megtett "vándorlás", amely Farkas István 1930-ban festett Szirakuzai bolondjánál kezdődött, majd Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját és Madarász Viktor Hunyadi László siratása című festményét érintette, itt és most a 16. századi késő gótikus szárnyasoltároknál végződik. Ez az utolsó állomás ugyanakkor a Galérián kívüli, korábbi helyszínekhez is kapcsolódik, hiszen a Vándorló értelmezés figuráit ezt a kiállítást megelőzően - szinte kivétel nélkül - deszakralizált terekben, már nem funkcionáló zsinagógákban és keresztény templomokban állították fel.
A szárnyasoltárok, akár a szakralitásuktól megfosztott terek, egykor a vallási élet elidegeníthetetlen részét képezték, kapcsolatot teremtve a profán hétköznapi és a transzcendens öröklét között. Szakralitásuk mindig egy közösséget szolgált, ahogy létrejöttük is annak volt köszönhető. A szárnyasoltárok most egy múzeum terében láthatóak mint képzőművészeti alkotások. Hétköznapjaik egyhangúságban, nappalok és éjszakák ismétlődésében telnek, a múzeumi dolgozók és a látogatók tekintetének kiszolgáltatva.
A 19. századi modernizálódó és szekularizált nyugati társadalom létének igazolását a nemzeti emlékezés intézményesítésekor - többek között - a múzeum eszméjében látta. Így született meg az az intézmény, amely konstruált időtlenségbe helyezte a megkérdőjelezhetetlen értéket: a "műalkotást" mint múzeumi tárgyat. Ellentmondás rejlik azonban a műtárgyak mostani (múzeumi) és valamikori (liturgikus) funkciója között: a Vándorló értelmezés figurái pedig épp itt, ebben az értelmezések határait és szempontjait folyamatosan változtató, "újraíró" közegben kívánnak sorsközösséget vállalni a szárnyasoltárokkal, kezükben zászlóval, mozdulatlanságukba merevedve.

vissza