Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Menny és Pokol

Kiállításunk középső termének középpontjában a halál, a pusztulás, az emberi sérülékenység és gyarlóság témái állnak. A földi paradicsom témáját az örökkévalósághoz vezető út szenvedései teszik teljessé. Ehhez a témakörhöz azok a tanulmányok adnak méltó keretet, amelyeket Rodin nagy művéhez, A Pokol kapujához készített. Szépen egészíti ki az elkárhozott asszonyok Rodin által megformált csoportját az osztrák Alfred Hrdlicka hasonlóképpen egymásba fonódó testeket ábrázoló munkája. Különös feszültséggel telített mű Marc Chagall Krisztus-képe, mely épp a dühöngő antiszemitizmus közepette állítja elénk példának a Megváltót.

A kárhozott, bűnös és bűnhődő emberek közé helyeztük el Rodinnek a Keresztelő Szt. János levágott fejét megformáló, megrázó márványszobrát. A csukott szem és nyitott száj feszültsége halál és élet ellentétét hangsúlyozza.Ebben a teremben kaptak helyet azok a portrék is, melyeken a hiúság vonásai mellett, sokszor épp az ember törékenysége kap hangsúlyt. Mary Cassatt portréja tíz éve meghalt édesanyjáról, Giacometti különös érzékenységű büsztje feleségéről, Derain szomorú tekintetű portréja az egykor mindenkit megigéző Maria Laniról, vagy Daumier felfuvalkodott politikusportréja mind a boldogulást, az érvényesülést kereső, vagy sokszor csak a sorsát vizsgáló ember sokféle arcát mutatják meg.

vissza