Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Természet

A földi paradicsom ennek a teremnek az alkotásai szerint nem más, mint maga az istenadta természet. A természet képein az európai művészetben nemcsak könnyen azonosítható topográfiai egységek vagy éppen turisztikai helyszínek, nemzeti tartalmú tájemblémák jelennek meg, hanem sok esetben egyetemes szimbólumok is. A természet maga a világ, melynek rendje, struktúrája, dinamikája, színe a világ egészét képes szimbolizálni. A tenger nemcsak az élet forrása, hanem inspiráló energia a művész számára is. Courbet ismeretlen kortársa, Braque, vagy Pechstein képein a tenger képes akár politikai tartalmak vagy a legszubjektívebb érzések kifejezésére is. Renoir, Monet, Derain, George Grosz alkotásain a tenger és a szárazföld érzékeny összhangját érezzük.

Vlaminck, Javlenszkij expresszionista tájképeit szinte szétrobbantja valami belső erő, másoknál a természet nem más, mint a nyugalom és a béke otthona. A modern művész számára a természet lehetőséget nyújt a világtól való elvonulásra, s ugyanakkor ihlető erőt biztosít az alkotáshoz. Még az olyan absztrakt alkotásokon is, mint Moholy-Nagy László rajza, tetten érhető a természet ihletése. Hans Arp pedig egyenesen a természetbe való beleolvadás képességét tartotta a modern művészet egyik feladatának.

vissza