Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

"A mozgásban való látás, az el nem szigetelt jelenségek sorozatában való látás életfilozófia."

A hatvanas évek magyarországi esztétikai elvárásai szerint a műfaji határok nagyon fontosak voltak. Kovásznai a legkevésbé sem tartotta magára nézve kötelező erejűnek ezeket a határokat, mindig kínosan ügyelt arra, nehogy a formai keretek eszköz helyett céllá váljanak. Kovásznai pályája során végig megőrzi képzőművész alapállását, festői látásmódját és a képzőművészet történetét mint állandóan mérlegelendő viszonyítási pontot. Számára a képzőművészethez legszorosabban kapcsolódó műfaj az animáció. A komplex-énhez a komplex műfajjal, vagyis az animációval közeledünk. Mégsem tekintjük önálló műfajnak, inkább csak egy technikának, mely visszavezet bennünket az elveszett, klasszikus, valódi műfajhoz.

Átváltozások című első metamorfózisos festményfilmjének (1964) bevezeteséként írja Kovásznai: "Ez a film nem több, mint egyetlen mozgásba hozott festmény. A színek nyugtalanul és szüntelenül keresik azt az összhangot, amely a legteljesebben tolmácsolja a festői gondolatot." Maga a módszer meghatározza a tartalom természetét is, amennyiben egy viszonyrendszert, egy állandó változásból álló jelenséget képes megragadni. Klasszikus festőművészeti technikákat vesz kiindulópontul: festék és ecset folyamatos mozgása, azaz a festmény elkészítésének munkafolyamata a film, illetve a kamera tárgya. A technikai megvalósítás természetéből adódóan egyetlen kép sem maradt fenn a filmet alkotó egymásra festett képsorból.

Az Átváltozásokban a festményt mint performatívumot, aktivitást, folyamatot értelmezi. A film készítése közben úgy jár el, mint egy akciófestő, attitűdjének rokonsága az absztrakt expresszionistákkal tagadhatatlan. A festmény szerves részévé válik az idő dimenziója, amely feloldja, relativizálja a festményről alkotott műfaji sajátságokon alapuló előítéleteket.

Az improvizáció kiforrott módszerré válik a zenében is és a képben is: szabad asszociációk vezérlik a hangok közötti kapcsolatteremtést és a látvány alakulását is.

vissza