Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Korniss Dezső és Kovásznai György együttműködése

"Mámor. Finom dekadencia, a legnemesebb fajtából." (Korniss Dezső Kovásznairól)

Az intézményesített művészeti világon kívül, ahogy ő fogalmaz: "az ötvenes évek képzőművészeti húsdarálóján túl" sikerül megtalálnia azt az élő művészeti hagyományt, amit hitelesnek érez. 1958-ban megismerkedik Korniss Dezsővel, rátalál a Szentendrei Iskolára, az Európai Iskola illegalitásba kényszerült tagjaira, a Rottenbiller utcai művészkolóniára: Jakovits József szobrászra, Vajda Lajos özvegyére, Vajda Júliára és Bálint Endrére.

Mit jelenthetett Kovásznai számára az Európai Iskola által közvetített klasszikus avantgárd? A következő, tőle idézett szöveg szerint a reményt, hogy van élet a "húsdarálón" kívül.

Egyetlen kivétel mégis volt: az Európai Iskola, melyhez a szentendreiek egy része is tartozott. Róluk, valami csoda folytán, lepattant a naturalizmus bilincse. (...) Első pillantásra úgy tetszhet, hogy ők, valami isteni nonsallansszal, egyszerűen nem vettek tudomást - mintha nem is azonos országban élnének! - ama nagy, nehéz, fel-felfohászkodó, disznózsíros, bitumenbarna masszáról, melybe illett, hogy tengelyig-kerékagyig merüljön honi föstőink piktúrájának szekere. (...) Szentendre volt eleven cáfolata, a mi - uram bocsá! - tévhitünknek, hogy magyar piktornak - "arisztokratikusan" vagy "póriasan" bár - csakis átokvert mogorvaságban, a naturalizmus konok földváraiban ildomos uramistenkedni.

Kovásznai számára a főiskolai évek után ez volt az igazi menedék. Az ötvenes évek végén felbukkan életművében néhány olyan motívum, amely a Szentendrei Iskola művészeit, így különösen Ámos Imrét, Anna Margitot idézi.

Korniss kiemelkedően fontos élő híd a 20. század elejének avantgárdja és az 1950-es évek végén induló fiatal generáció között. Ez jól látható Kovásznaival való kreatív együttműködésén. Az 1963 és 1969 között közösen készített hét kísérleti filmjük a modern formanyelv és a legújabb animációs technika ötvözésével a különféle kulturális identitások és generációk között lehetséges párbeszéd tanúbizonysága.

vissza