Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Grafikák

A Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztálya számos olyan művet őriz, amely a 19. század második felében Münchenben tanuló mesterek akadémiai tanulmányrajzait örökíti meg. Az akadémiai képzés egyik alappillérét képezte kezdetben az antik szobrok után készült gipszöntvények másolása; az ezekből álló gyűjtemény az akadémia egyik legfontosabb, állandóan gyarapodó részét jelentette, amely múzeumi, kultúrtörténeti jelentősége mellett a rajzoktatásban is döntő szerepet játszott. A gipszmásolatok rajzolása lehetőséget nyújtott a diákoknak az ideális test, és különböző mozdulatainak tanulmányozására. A század utolsó évtizedeiben azonban az oktatásnak ezt a vállfaját fokozatosan kiszorította az élő modell után való rajzolás, amely sokkal izgalmasabb, elevenebb feladatot jelentett. Ezeken az alkotásokon keresztül pontos képet kaphatunk a leendő művészek felkészültségéről s az akadémiai oktatási rendszer alaposságáról, amely mindaddig nem engedte tovább diákjait, amíg az alapokat el nem sajátította.

A grafika önálló műfajjá válásában jelentős szerep jutott a 19. század utolsó évtizedében Münchenben tevékenykedő művészeknek, akiknek munkái a Jugend és a Simplizissimus című hetilapokban túllépték az egyszerű illusztráció funkcióját, és autonóm művekként díszítették a folyóirat oldalait. A rajz, az akvarell vagy a más technikákkal készült grafikák immár nem csupán a gyakorlás, a vázlat vagy a tanulmány szerepét töltötték be, hanem önmagukért való alkotásokként jelentek meg a kiállításokon is. Ezzel párhuzamosan a sokszorosító eljárásokat is egyre többen művelték, a technikai fejlődéssel együtt járt a műfaj népszerűségének növekedése is, nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy a századfordulón az akadémia tanárai között már rézkarcolót is találunk. A grafika, a papírra készült alkotások műfajának lehetőségei meglehetősen kitágultak, s a monumentális műfajok kivételével az illusztrációtól kezdve a tájképekig szinte minden egyéb műfajban találunk önálló munkákat.

vissza