Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

A Munka-kör vonzásában

Főiskolás társai (Korniss Dezső, Kepes György, Trauner Sándor) révén kapcsolatba kerül Kassák Lajos Munka-körével. Részt vesz a csoport kulturális rendezvényein, vitaestjein, kirándulásain, innen eredeztethetők gondolkodásának baloldali elemei.

A Munka-kör avantgárd hagyományaihoz kapcsolódva ízleli meg a konstruktivizmust, amelyet főként reprodukciókból, esetleg Kassák mappáiból és személyes elbeszéléseiből ismerhetett. Így nem véletlen, hogy a képarchitektúrákhoz vagy Liszickij ún. prounjaihoz hasonló, térben úszó alakzatok jelennek meg kezdetben kisméretű vázlatain. Azon a két, jóval kiérleltebb munkán, ami ránk maradt, a dinamikus szerkezetek helyét statikus, hieratikus síkformák veszik át, és az itthoni környezetben kissé egzotikusnak tűnő cirill betűk tovább fokozzák a kompozíciók heroikus reminiszcenciáit. Konstruktív kísérletei azonban idegenül hatottak a hagyományokhoz ragaszkodó hazai művészeti közegben. A főiskolai növendék-kiállítás után a konzervatív támadások nyomán őt is eltanácsolják a Képzőművészeti Főiskoláról, s 1930-ban Párizsba utazik.

vissza