Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

A Nemzeti Galériában újra látható a középkori Magyarország egyik legnagyobb oltára

70 év után ismét látható a kisszebeni Keresztelő Szent János plébániatemplom egykori főoltára. Az oltárt több évtizedes restaurálás után a Magyar Nemzeti Galéria Tróntermében állították fel.

A Budáról Krakkóba vezető út mentén, Kassa és Bártfa között fekvő Kisszeben (mai neve, Sabinov, Szlovákia) szabad királyi város, a középkori magyar királyság egyik jelentős városa volt. Mátyás király 1472-ben Buda és Kassa kiváltságaival ruházta fel Kisszebent, és adóengedményeket tett a plébániatemplom javára, amelyet ettől kezdve folyamatosan bővítettek, még 1516 után is.

A város plébániatemplomának főoltára Közép-Európa egyik legnagyobb oltárépítménye volt, ma pedig a közép-európai múzeumokban őrzött oltárok legnagyobbika. Egykori méretére, a részben elpusztult oromzattal együtt, csak következtetni tudunk, eredeti magassága 11 méter körül lehetett.

A kisszebeni főoltárt először a XVII. század első felében, európai viszonylatban is igen korán "restaurálták", táblaképeit barokk stílusban átfestették. Felújítása, különösen az oromzat kiegészítése, az Iparművészeti Múzeumban kezdődhetett, ahol az oltárt 1897 óta őrizték. Az oltárt 1909-ben átadták Szépművészeti Múzeumnak. Itt a kiegészítő munkálatok tovább folytatódtak 1928-ig, amikor is a múzeum Márványcsarnokában állították fel az oltárt. A II. világháború idején, Budapest bombázásakor, 1944-ben, az oltárt szétbontották és a múzeum pincéjében helyezték el. Az azóta eltelt 70 évben az oltárt soha nem láthatta egyben a közönség, csak egyes darabjai kerültek kiállításra. A legrosszabb állapotban lévő táblaképek és szobrok állagmegóvása a Szépművészeti Múzeumban 1945 után azonnal elkezdődött. 1954-től 11 táblakép alapos restaurálása, a barokk átfestések eltávolítása is megtörtént. Az oltár szétszedett darabjait 1973-ban szállítható állapotba hozták és csomagolták, majd átadták a Magyar Nemzeti Galériának. A helyreállítás megkezdésére az 1980-as évek végén kerülhetett sor. 1991-ben megtörtént a teljes anyag restaurátori és művészettörténeti felmérése, az 1990-es évek végéig pedig a szobrok nagy részének a helyreállítása folyt. Az építészeti részek és a predella restaurálását anyagilag jelentősen segítették a 2002 és 2013 között elnyert minisztériumi és NKA pályázatok. Legvégül került sor az oltár szerkezeti elemeinek összeépítésére, a szükségessé vált tartó acélváz megtervezésére. A predella homlokzatán és az oltárszekrény felső részén húzódó igen hiányos faragványos díszítés jelentős mértékben rekonstruálásra szorult. A hosszú évtizedek óta restaurálás alatt álló oltáron több mint 30 restaurátor és munkatársaik dolgoztak.

A Magyar Nemzeti Galéria Tróntermében 70 év után ismét látható oltár jelenlegi magassága - oromzat nélkül - 410 cm, szélessége a merev szárnyakkal együtt 660 cm.

Az életnagyságúnál valamivel nagyobb szekrényszobrok egyike a templom és főoltára névadó szentjét, Keresztelő Szent Jánost ábrázolja a Madonna jobbján, Szent Péter társaságában. A mozgatható oltárszárnyak belső oldalának festményei, az oltár nyitott állapotában Keresztelő Szent János életét mutatják be nyolc jelenetben. Az oltár csukott állapotában, a mozgatható és a merev szárnyakon együtt az Apostoli Hitvallás, a Credo szövegét megjelenítő eredetileg tizenhat, jelenleg tizenkét kép látható, ebből nyolc eredeti helyén, a merev szárnyakon, négy pedig az oltártól függetlenül kerül bemutatásra. Az oltár munkálatai még Mátyás király idején kezdődhettek, és csak a Jagellók idején fejeződtek be. Erre utal az oltárt tartó predellán található Mátyás- és Jagelló-címer, valamint a szárnyakra festett 1490-es és 1516-os évszámok.

A jelenleg nem látható részeknek - az oromzatnak és a jobb oldali mozgatható szárny festményeinek -, valamint az oltárszárnyak kereteinek restaurálása a következő időszakban folytatódik. A még restaurálás alatt álló oromzattal együtt, melynek restaurálása a tervek szerint 2015 őszére fejeződik be, az oltár magassága meg fogja közelíteni a 7 métert.

Válogatás a kiállított muvekbol
vissza