Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

A RESTAURÁLÁS MŰVÉSZETE

Madonna-szobrok Tüskevárról
Id. Markó Károly: Visegrád
A Szentháromság-oltár középképe Mosócról
Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklat a Cédrusokhoz
Keresztelő Szent János - oltár Kisszebenből, 1490 - 1520
Mányoki Ádám: Előkelő hölgy arcképe

A 2007-ben ötvenéves fennállását ünneplő Magyar Nemzeti Galéria a rábízott műalkotásokat - pl. a középkori szárnyasoltárokat, vagy újkori festményeket és szobrokat - nemcsak őrzi és bemutatja, hanem állapotukra is folyamatosan gondot visel.

Ez utóbbi, vagyis a látogatók előtt rejtve maradó, a színfalak mögött zajló, aprólékos munka a legfontosabb múzeumi tevékenységek közé tartozik. A közönség a kiállításokon csak a végeredménnyel, vagyis a restaurált művekkel szokott szembesülni, pedig a restaurálás folyamata önmagában is izgalmas látványosság. Ennek megtekintésére invitáljuk a nézőket, bemutatva az elmúlt ötven esztendő legfontosabb, leglátványosabb eredményeket hozó restaurálásait.

Természetesen nem a restaurátorműhelyeket nyitjuk meg a közönség előtt, hanem nagyszabású, közel száz művet felvonultató tárlatot rendezünk, amelyen az eredeti műtárgyak - festmények, szobrok, kőfaragványok, grafikai lapok - mellett bemutatjuk a restaurálás dokumentációját: archív fotókat a tárgyak eredeti állapotáról, röntgenfelvételeket, a tisztítás és a konzerválás folyamatát rögzítő fényképeket, rövid magyarázó szövegek kíséretében, valamint videofilmeket is.

A teljesen helyreállított műveken kívül szerepelnek félig tisztított, kiegészítetlen darabok, sőt olyanok is, amelyek még eredeti, romos állapotban vannak, hogy a látogató előtt a teljes restaurálási folyamat jól nyomon követhető legyen. Bemutatjuk továbbá a restaurálás során használt anyagokat, technikákat is: különböző vásznakat, fafajtákat, festékeket, az aranyozás kellékeit és nem maradnak ki a papírrestaurálás speciális eszközei sem. A keretrestaurálás és szobormásolat-készítés fortélyait is megpróbáljuk láthatóvá tenni.

A műalkotásokat nem kronológiai rendben sorakoztatjuk fel, hanem a hordozóanyagok és a beavatkozási mód szerinti tematikus csoportokban. Középkori szobrokat és táblaképeket állítunk ki, és néhány nemrégiben újra összeállított, kisebb szárnyasoltár mellett bemutatjuk a Magyar Nemzeti Galéria legnagyobb méretű műtárgyának, a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltárnak kész, félig kész és csupán konzervált részeit is. Mányoki Ádám, Bogdány Jakab, Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar főművei jelzik a legpontosabban, hogy a restaurálás művészete nélkül mennyivel lenne szegényebb a magyar művészet története.

vissza