Magyar Nemzeti Galéria English

Aktuális időszaki kiállítások

Város, tömeg, gép - expresszionizmus

A lengyel és a magyar expresszionisták a művészi szabadság gondolatát egy általánosabb emberi szabadság-eszmével vagy konkrétabb társadalmi célokkal hozták összefüggésbe. Ez az elképzelés azonos volt az Európa-szerte kibontakozó avantgárd törekvésekben. A tradícióval való radikális szakítás, a merész formai kísérletezés összekapcsolódott az expresszionisták munkásságában a psziché, a személyiség felszabadításának gondolatával, az általános rossz társadalmi közérzet és a lázadás kifejezésével (Mattis Teutsch, Bernáth). Mind a lengyel, mind a magyar művészek kiindulópontja a különböző modern irányzatok egyéni szintézise volt. A lengyel expresszionisták első kiállítása 1917-ben nyílt meg Krakkóban. Résztvevői később az expresszionista kifejezést elvetve formistáknak nevezték magukat (Syrkus, W±sowicz), mert mozgalmuk lengyel jellegét fontosabbnak érezték, mint a rokonságot más országok hasonló szemléletű művészcsoportjaival. A lengyel népművészet civilizáció által még nem érintett naivitását, eredetiségét nevezték fő forrásuknak. A német expresszionizmussal szoros kapcsolatban álló, 1918-ban megalakult Bunt csoport tagjai (Hulewicz, Wroniecki, Kubicki, Szmaj) internacionalistának vallották magukat, és elköteleződtek a baloldali politikai mozgalmak mellett. Mind a két csoport egyformán örömmel üdvözölte az új lengyel állam megalakulását 1918-ban. A Bunthoz állt közelebb a Kassák Lajos által 1916-ban megalapította MA folyóirat körül csoportosuló magyar aktivisták programja, akik a proletárforradalom híveinek vallották magukat (Bortnyik, Uitz).

Az új művészi elképzelések hirdetésében nagy szerepet játszottak az irodalmi műveket, esszéket, kritikákat, társadalomtudományi írásokat, kiáltványokat tartalmazó folyóiratok. A művészcsoportok kiadványaiban méltó helyet kapott a sokszorosított grafika tömör és szuggesztív műfaja, különösen a nyomdai sokszorosításra is alkalmas magasnyomás. A fa- és a linóleummetszetek egyszerre tölthették be illusztráció, röplap és önálló alkotás szerepét, érzékeltetve a költők, képzőművészek és politikai gondolkodók eszmei közösségét.

vissza