Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Keresztrefeszítés

Keresztrefeszítés
szárnykép a jánosréti Szent Miklós-templom főoltáráról

1480-1490 k.
tempera , fa
154 × 98 cm

Ltsz.: 55.903.20
Helye az állandó kiállításon: D épület földszint
Térkép

Keresztrefeszítés

A Jánosréti mester a Szent Miklós-főoltár külső képeinek (Kálvária, Olajfák hegye) stílusa alapján a bányavárosi művészet egyik kiemelkedő egyénisége volt a 15. század utolsó harmadában, aki az új irányt jelentő németalföldi művészeti törekvések jelentős tolmácsolójának bizonyult a Mátyás kori művészetben. Mindez leginkább az addig szokatlan, a jelenet egész hátterét kitöltő, gazdag tájábrázolásban és néhány, a német művészeten keresztül átszűrődött kompozíciós motívum átvételében nyilvánul meg. A keresztet átölelő Magdolna Van Eycktől és Rogiertól származó motívuma ES mester egyik rézmetszetének közvetítésével jutott el a Jánosréti mesterhez, a kereszttől balra látható Mária és Szent János figurája, valamint a jobb oldalon álló százados Schongauer rézmetszetének pontos felhasználásáról tanúskodik. A művész képzettségét illetően a motívumátvételeknél sokkal lényegesebbek olyan sajátságok, mint a szereplők és a táj harmonikus viszonya, a levegőperspektíva érzékeltetése vagy a gondos festői megfogalmazás.

vissza