Magyar Nemzeti Galéria English

Állandó kiállítások

Jákob (?)

Jákob (?)
a pécsi püspökvárból

1170-1190 k.
dombormű , fehér márvány
84 × 51,5 × 12 cm

Ltsz.: 55.975
Helye az állandó kiállításon: D épület földszint
Térkép

Jákob (?)

A pécsi püspökvárban ásták ki 1773 körül. Alja törött, többi felülete faragott. Hátul kopott sík, amelyen egy ideig bizonyára jártak. Felül illesztősík. A két oldalsó és az elülső sík csiszolt, eredetileg szabadon állt. Elöl jobbra utólagos, ferde leszelés. A többi részen a csiszolt síkból durva alapú kimélyítések félkörösen zárt keretben álló emberalakot, keskeny szegélysávot, valamint - jobbra - ívháromszög-kitöltést rajzolnak ki. Ennek párjára csak a durva alap csekély kiemelkedése utal. Kimélyítés csatlakozott a vízszintes alsó keret helyenként faragott aljának legalább egy részéhez is. A mélyítések nyilván eltérő színű berakások befogadására készültek. A csiszolt síkon jobbra lent hosszas súrlódásból adódó sérülések. Az ép részeken finom vésetek az alak belső rajzát, illetve - a kereten és a felső szegélyen - felirat betűit mutatják. Fent és az alsó keretsávon a IACOB és az ESAV név olvasható, a többi keretrész felirata így fordítható: senki se csodálkozzék, hogy miért ennek adatik az áldás. Utalás Izsák fiainak történetére (1Móz 27,1-29): a fennmaradt alak nyilván Jákob, alatta állt bizonyára Ézsau, és számolhatunk (más kövön) az áldó atya megjelenítésével is. A faragvány valamilyen pillérféle - esetleg kapuszárkő - burkolóeleméül készülhetett.

vissza